Det är vi som är Bonden & Bananen!

Bonden är Sara, 37 år, är utbildad snickare och har i flera år jobbat med hållbart byggande och byggnadsvård. Driver sedan 2017 grönsaksodlingen, biodlingen och jordbruket Bonden & Bananen.
Sara har fått Sveriges första kvinnliga hantverkarstipendie 2011, Falu Kommuns miljöpris 2016, Naturskyddsföreningen Dalarnas miljöpris 2019, stipendiet "Fred med jorden" 2020 samt Centerkvinnorna i Dalarnas miljöpris 2021 för sitt arbete som alltid fokuserar på hållbarhet.

Bananen är en Parson Russell Terrier som är sex år. Hon hjälper till med att äta kvickrot, hålla rådjur och harar på avstånd, sprida skön stämning samt fundera under hashtagen #bananenfunderar. Hon har aldrig fått något pris men bryr sig heller inte för hon är som nöjdast när hon får mysa i solen eller under täcket. 


Gården Övre Glamsarvet är den vackraste platsen i världen, en gammal bergsmansgård som första gången omnämns 1569. Bonden är tredje generation på gården, hennes farföräldrar drev en mjölkgård med 6-8 kor fram till slutet av 1960-talet då åkrarna planterades igen med gran. Nu jobbar vi på att återställa åker/betesmarken och 13ha har öppnats upp. 48 år gick mellan att kossorna mjölkade sista krukan till att vi öppnade.

Vi odlar ca 1000kvm friland och 78kvm växthus och har i dagsläget egna höns och bin, katten GW, Svärdsjöfår i genbank samt inlånde kor under sommarhalvåret. Vi odlar en stor bredd av grönsaker, för att det är kul samt för att öka den biologiska mångfalden. Vi försöker även välja kulturarvssorter och fröodlar även eget utsäde till vissa grödor.